Tandluckor och Behandling

Behandling vid tandluckor:

Det finns flera metoder idag för att ersätta en tandlucka. Vilken metod man använder är individbaserat och beror på orsaken till tandförlusten, eventuella fortsatta sjukdomsförlopp samt käkbenets höjd.

Metoder som används vid tandersättning:

Implantat ersätter förlorade tänder och tandluckor. Behandlingen innebär att man fäster en titanskruv i käkbenet där den förlorade tanden satt. Titanskruven förses sedan med en konstgjord tandkrona i porslin. Behandlingen ger en permanent lösning vid förlorad tand, skruven växer fast i käkbenet och sitter vanligtvis kvar där livet ut.

Bro innebär sammanfogade kronor som sätts i tandluckan och träs över tänderna intill. Tänderna intill tandluckan fungerar som stödtänder för ersättningstanden. Bro är ett bra alternativ när man har ett instabilt bett.

Protes fungerar som en avtagbar konstruktion för en eller flera förlorade tänder. I dagligt tal är det ”löständer”.