Fraktur

En fraktur innebär att tanden eller fyllningen har gått sönder. Detta kan ske vid en olycka med yttre våld eller genom att man själv råkar bita sönder tanden. En skadad tand blir väldigt snabbt utsatt för beläggningar och bakterier. Tandens nerv är inte längre isolerad utan kan börja värka och ila. Vassa kanter som uppstår vid en skada kan också ge sår på tungan och munslemhinnorna. Såren leder till en ökad bakteriekoncentration, vilket drabbar hela munhälsan.

Varför uppstår frakturer?

Det är lätt hänt att det uppstår sprickor, hål och andra frakturer på tänderna. När vi tuggar mat, äter knäckiga karameller, gnisslar tänder eller biter för hårt kan det uppstå frakturer. En trasig tand kan orsaka ilningar och tandvärk från den blottade pulpan. Därför är det väldigt viktigt att du söker hjälp om du börjar känna av dessa symptom.

En annan anledning till att det kan uppstå en spricka i tanden är att en fyllning gått sönder. Detta kan ske till följd av en olyckshändelse eller om du ofta pressar/gnisslar tänderna.

Vanliga symptom

En tand som går sönder kan oftast räddas om behandling sker direkt. Detta är också extremt viktigt för att minska risken för att sprickan blir större eller drabbas av infektion. En tandfraktur läker inte ut av sig själv men kan repareras så att tanden återfår sitt ursprungliga utseende och funktion. Vanliga symptom i samband med sprickor och skador på tänderna är:

  • Ilningar och isningar när du dricker eller äter

  • Ökad känslighet för temperaturväxlingar i munnen
  • Molande tandvärk
  • Svullnader i tandkött och/eller munslemhinnor

Typer av frakturer

Det finns många olika sorters frakturer som kan uppstå på tänderna och ofta är de inte helt lätta att upptäcka.

En vanlig sorts fraktur är emaljsprickor (sk. craze lines) som syns i form av tunna linjer på tandens yta. Dessa är vanligtvis så små att de inte orsakar någon smärta. Detta betyder dock inte att man ska ignorera skadan. En spricka kan lätt växa sig stor. Med tandputsning och polering hos tandhygienist går det att få bort ojämnheter på tänderna som eventuellt kan leda till mer komplicerade skador.

Subgingivala sprickor kan uppstå nära eller under tandköttet – oftast i lodrät riktning. Denna typ av fraktur går vanligtvis att behandla, förutsatt att sprickan inte nått djupt under tandköttsraden. Sprickor inpå tandroten kan innebära att man måste operera bort hela tanden.

Längsfrakturer sprider sig vertikalt och orsakar stor smärta eftersom de uppstår i närheten av roten som lätt kan bli infekterad. Även i det här fallet går det oftast inte att rädda tanden.

Fyllningsfrakturer

Frakturer sker oftare på rotfyllda tänder eller tänder med karies. En tand med hål eller lagningar är en skör tand som lättare spricker. Det kan vara svårt att upptäcka frakturer på rotfyllda tänder eftersom de oftast inte drabbar pulpan och därför inte brukar göra ont.

För att undvika frakturer på försvagade tänder använder man en krona eller bro som skyddar tandroten genom att fungera som ett hölje ovanpå ursprungstanden.

En vanlig orsak till att frakturer bildas på rotfyllda tänder är att bakterier tränger ner under fyllningen och bildar hål – vilket i sin tur orsakar en fyllningsfraktur. För lite tandsubstans mellan tand och fyllning ökar som regel risken för frakturer.

Tandfrakturer

Tandfrakturer är frakturer som uppstår på dina naturliga tänder när de utsätts för stora påfrestningar, t.ex. när du tuggar eller biter i hård mat, gnisslar tänderna medan du sover, drabbas av karies eller vid slag och olyckor mot ansiktet.

Hela och friska tänder klarar sig vanligtvis bättre än tänder med tidigare frakturer men du bör alltid söka hjälp om du misstänker att en tand kan ha skadats. En mindre spricka går att reparera utan större ingrepp, förutsatt att du får behandling i tid.

Behandling vid fraktur

Tänder som spricker kan oftast repareras med effektiva metoder som håller tanden intakt. En vanlig metod är att fylla tanden med komposit eller att återskapa tanden med en krona. Valet av metod beror oftast på skadans storlek och karaktär, var den sitter och om den nått under tandköttet (eller in i pulpan).

Det första steget är att undersöka den skadade tanden för att bedöma vilka behandlingsalternativ som lämpar sig bäst i din situation. Vid frakturer som orsakats av kariessjukdom är det viktigt att få bort bakterierna först, innan tanden rotfylls. Om en vanlig fyllning inte anses vara tillräcklig för att tandens ska få tillbaka sin funktion kan det bli aktuellt med en tandkrona.

Kompositfyllningar används normalt vid små frakturer där bara en liten bit av tanden har skadats. Behandling med porslinsinlägg eller krona genomförs vid större frakturer där stora delar av tanden lossnat.

Vi hjälper dig

Tandfrakturer kan uppstå närsomhelst och orsaka stor smärta. Hos oss får du rätt behandling av dina symptom. Boka tid hos oss redan idag så hjälper vi dig.
Ring 08 – 88 46 46 för bokning, eller boka online nedan.