Tandvårdsbidrag

Allmänna tandvårdsbidrag

Det statliga tandvårdsstödet innefattar en tandvårdscheck som varje individ över 20 år erhåller årligen. Denna check fungerar som ett bidrag för tandvårdsundersökning. Bidraget ligger på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för personer i åldrarna 20-29 år samt 75 år och äldre. Man får behålla sina checkar i max 2 år.

Högkostnadsskydd

Tandvårdsförsäkringen ger ett skydd mot höga kostnader inom tandvården.  Tandvårdsförsäkringen innefattar:

  • Mellan 0-3000 kr betalar man själv, förutom den del som betalas med tandvårdsbidraget.
  • Mellan 3001–15000 kr betalar man 50 % av samtliga kostnader.
  • Mellan 15000 kr och uppåt betalar man  15 % av samtliga kostnader.

Ersättningen för behandlingar inom tandvårdsbidraget baseras på en allmän referenslista hos försäkringskassan och inte klinikens priser.

Tandvårdsförsäkringen gäller från det datumet du går på undersökning inom tandvården och 1 år framåt.