Muntorrhet

Saliven innehåller enzymer som hjälper till vid matspjälkning och som förhindrar karies genom att skölja bort matrester från tänderna, neutralisera skadliga syror samt rengöra munnen. Minskat salivflöde leder till en ökad kariesrisk och därför är det viktigt att behandla muntorrhet.

Saliv har en viktig roll för många funktioner i munnen. Om salivflödet minskar börjar skadliga mikroorganismer växa i munnen vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem som munsveda, karies och dålig andedräkt. Personer med muntorrhet har högre kariesrisk även om de sköter sin munhygien perfekt.

Behandling mot muntorrhet

Eftersom ett nedsatt salivflöde leder till en ökad kariesrisk är det viktigt att tandläkare och tandhygienist samarbetar. Personer med uttalad muntorrhet kräver regelbunden förebyggande stödbehandling som bör innefatta fluorlackning av tänderna, användning av lämpliga fyllningsmaterial och saliversättande- samt salivstimulerande medel. Optimering av egenvården och regelbundna besök hos tandvården är grundläggande förutsättningar för reducering av kariesrisken hos personer som lider av muntorrhet.

Vi hjälper dig

Hos oss får du rätt behandling av dina symptom. Boka tid hos oss redan idag så hjälper vi dig.

Ring 08 – 88 46 46 för bokning, eller boka online nedan.