Implantat

Implantatbehandling då man förlorat en tand är ett populärt alternativ med goda resultat. Med implantatbehandling får man nya tänder som ser naturliga ut.

Implantat ersätter förlorade tänder och tandluckor. Behandlingen innebär att man fäster en titanskruv i käkbenet där den förlorade tanden satt. Titanskruven förses sedan med en konstgjord tandkrona i porslin. Behandlingen är en permanent lösning, skruven växer så småningom fast i käkbenet och sitter vanligtvis fast livet ut.

Implantatkirurgi är en säker behandling. Vi på Axelsbergstandläkarna är utbildade, erfarna och uppdaterade inom implantatbehandlingar. Innan implantatbehandling lägger vi stor vikt på att tillsammans med patienten se över och planera behandlingen. Vi ser till att du känner dig trygg inför din behandling.

Implantatbehandling

Undersökning och konsultation

Före undersökningen uppdaterar vi din hälsodeklaration. Det är mycket viktigt att ha med sig eventuell medicinlista vid detta tillfälle. Vid undersökningen kontrollerar man platsytan för implantat och käkbenets status. Detta görs både kliniskt och med röntgen.

Upprustning

Innan eventuell implantatbehandling måste man optimera munhälsostatusen. Det viktigaste är att få bort alla eventuella infektioner. Detta görs genom att avlägsna plack och tandsten. Samt lagar eventuella hål och drar ut dåliga tänder. Det är också av största vikt att man optimerar sin egenvård och bibehåller en god munhälsa.

Benuppbyggnad

Om käkbenets status inte är bra, till exempel om det är tunt eller skadat, kan det byggas upp med konstgjort ben. Det konstgjorda benet fungerar som en byggnadsställning för käkbenet. Ungefär 6-9 månader efter att man lagt till konstgjort ben har detta resorberats och nytt kroppseget ben har vuxit fram. Denna metod är väldokumenterad och har god prognos.

Implantatoperation

Vid operationstillfället gås hela förloppet noggrant igenom med patienten innan operationen startar. Patienten premedicineras med antibiotika och operationsrummet ordnas och förbereds. Operationen sker sedan i lokalbedövning som ger mycket god smärtlindring. Själva ingreppet tar oftast ett par timmar och stygnen får sitta kvar i en vecka efteråt. Det är vanligt med svullnad och ömhet ett par dagar efter operationen. Detta lindras enkelt med värktabletter och försvinner småningom av sig själv. Instruktioner och information till patienten efter operationen ges både muntligt och skriftligt.

Viloperiod

Efter implantatoperationen ska titanskruvarna få växa fast i käkbenet. Viloperioden kan ta upp till 6 månader beroende på operationens omfattning. Under viloperioden har man provisoriska tänder.

Fastcementering av tänder

Återskapandet av tänder sker efter viloperioden, då titanskruvarna fått växa fast i käkbenet. Tandläkaren tar fram en modell av hur dina tänder ska se ut. En tandtekniker bygger sedan en gipsmodell efter avgjutning. Tillsammans arbetar sig tandtekniker och tandläkare igenom ett antal provningar. Tänderna sätts på plats först när kraven på både estetisk och funktionell nivå har uppnåtts.

Denna del av behandlingen tar vanligtvis mellan 2-4 veckor med 2-5 provningar beroende på operationens omfattning.

Efterkontroll

Tandläkaren gör en efterkontroll 6 månader efter operationen. Sedan tas nya röntgenbilder varje år för att kontrollera käkbenets status. Det är viktigt att kontinuerligt uppsöka tandvård och att upprätthålla god munhygien själv när man fått implantat. Man bör träffa sin tandhygienist 1-2 gånger per år.

Vi hjälper dig

Hos oss får du rätt behandling av dina symptom. Boka tid hos oss redan idag så hjälper vi dig.

Ring 08 – 88 46 46 för bokning, eller boka online nedan.