" /> Karies – hål i tanden | Axelsberstandläkarna

Symptom och tjänster | Karies – hål i tanden

Karies

I dagligt tal brukar man beskriva sjukdomen karies som ” hål i tanden”. Karies är en dynamisk process som sker i plack som bildats på tandytorna. Karies resulterar i en störning av jämvikten mellan tandsubstansen och den syrabildning som placket åstadkommer, vilket i sin tur leder till att det blir en mineralförlust ur tandytan.

Karies kan drabba emalj, dentin och cement och uppstår och utvecklas på grund av flera samverkande faktorer. Karies kan dock inte utvecklas om det inte finns lokala ansamlingar av munhålans bakterier på tandytan. I en bakteriefri mun blir det ingen karies.

Sjukdomen kan slutligen nå ner till pulpan, tandens nerv, och orsaka en inflammation som kallas pulpit. Vid pulpit kan man känna smärta och ilningar i tanden.

Behandling mot karies

Behandlingen anpassas efter kariesangreppets storlek. Vid ett mindre kariesangrepp avlägsnas kariesen med borr och tanden fylls med ett plastmaterial, komposit.

Har kariesangreppet angripit pulpan i en välbevarad tand utan tidigare stora fyllningar gör man en rotfyllning. Med rotfyllning menas att man rensar roten från sjukdomen och nerver, varefter man fyller den med material som gör att bakterier inte kan angripa.

Om tanden inte går att rädda utan har gått sönder väldigt mycket, blir tandläkaren tvungen att dra ut den. Tanden kan sedan ersättas med ett implantat.

Implantat ersätter förlorade tänder och tandluckor. Behandlingen innebär att man fäster en titanskruv i käkbenet, där den förlorade tanden satt. Titanskruven förses sedan med en konstgjord tandkrona av porslin. Behandlingen är en permanent lösning när man förlorat en tand. Skruven växer fast i käkbenet och sitter vanligtvis kvar under resten av livet.

Vi hjälper dig

Hos oss får du rätt behandling av dina symptom. Boka tid hos oss redan idag så hjälper vi dig.

Ring 08 - 88 46 46 för bokning, eller boka online nedan.

Onlinebokning